A szövetségi kormány 2017. február 1-jén fogadta el  új nemzetköziesítési stratégiáját a kutatás, az oktatás és a tudomány területén.  A stratégia a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) vezetése alatt került kidolgozásra és legfontosabb célja az ország kutatási tevékenységének minél nagyobb fokú nemzetköziesítése, beleértve a tudományos utánpótlás külföldi tapasztalatszerzésének a támogatását, valamint világszínvonalú kutatóhelyek kiépítését. 

A dokumentum reagál a digitalizációból, a tudásért és a piacokért való egyre növekvő globális versenyből, a környezeti változásokból és azok okaiból, illetve a migráció és a menekülés okaiból és hatásaiból fakadó megváltozott helyzetre és cselekvési megközelítéseket, módszereket vezet le. 

Először jelenik meg a stratégiában a szakképzési rendszer nemzetköziesítése, mint a kiváló tudományos és kutatási tevékenység alapja.  Ezenkívül számításba veszi az Európai Kutatási Térség növekvő jelentőségét.