Németországban egyetemi vagy PhD tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatók magyarországi nyári gyakorlatának támogatására lehet pályázni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján2022 február 28-ig. 

A pályázat célja, hogy a nyári gyakorlat keretében a magyar állampolgársággal rendelkező diákok bekapcsolódhassanak a Magyarországon működő vállalkozások, elismert felsőoktatási és kutatóintézeti csoportok KFI tevékenységébe, ötleteikkel hozzájáruljanak a vállalat vagy a kutatócsoport eredményeihez, továbbá betekintést nyerjenek a munkaerőpiac által kínált lehetőségekbe, ahogyan erről a korábbi évek eredményes pályázói beszámoltak. A pályázati támogatásból a magyarországi fogadó intézmény (vállalkozás, felsőoktatási intézmény vagy kutatóintézet) az egyetemi és PhD hallgatók részére a legfeljebb 3 hónapos gyakorlat időtartamára maximum havi 500.000 Ft munkabért számolhat el.