Ideiglenes útlevél igénylése

Egyszeri hazautazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítása

Ha Németországban a magyar állampolgár útlevelét vagy személyi igazolványát eltulajdonították, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra nem használható, akkor ezt a tényt a lakóhely szerint illetékes rendőrségen be kell jelenteni. Amennyiben nem rendelkezik németországi lakóhellyel, az eltulajdonítást szíveskedjék az eltulajdonítás helye szerinti rendőrségen bejelenteni.

Az útlevél, illetve a személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes vagy legfeljebb 1 éve lejárt útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, illetve érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben sem szerepel mint magyar állampolgár, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni az útlevél kiállításának érdekében. Ilyen esetben az útlevél eljárás ideje kb. 5-6 hónap.

A hazatérést szolgáló útlevél – igazolt magyar állampolgárság esetén a konzuli díj befizetése után a kérelem benyújtásának napján kiállításra kerül.

 

Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítása

Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor a külképviseleten.

A tartósan Németországban élő magyar állampolgároknak állandó biometrikus magánútlevelet kell igényelniük. Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevelet rendkívüli kivételes helyzetektől eltekintve nem állítunk ki.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az ideiglenes útlevéllel – legyen az hazatérésre vagy továbbutazásra kiállított - Magyarországról ismét külföldre utazni nem lehet. Az ideiglenes útlevelekkel Magyarországra történt beutazás után a magyar állampolgároknak útlevelet vagy személyi igazolványt kell kérelmezniük, hogy ismét külföldre tudjanak utazni.

Az útleveleket Magyarországon sürgősségi eljárásban is lehet kérelmezni, ezért – ha nagyon kevés idő áll már rendelkezésre az utazás előtt – javasoljuk, hogy Magyarországon nyújtsák be az útlevélkérelmüketsürgősségi eljárásban. Sürgősséggel akár 24 órán belül is kiállításra kerül az új biometrikus útlevél.

A sürgősségi eljárással kiállított útlevelekről Budapesten a BM Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányfelügyeleti Főosztályon kap felvilágosítást, melynek telefonszáma: +36-1-550-1858; E-mail címe: kozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu

 

Ideiglenes útlevél újszülötteknek és kiskorúaknak

Magyarországra való egyszeri hazatérés céljából használható fel a külképviselet által kiállított ideiglenes magánútlevél. Az ideiglenes útlevél a németországi ügyintézéshez is felhasználható, és a gyermek egyszeri hazautazását biztosítja, de nem lehet vele más országokba utazni, és a hazautazáskor le kell adni a magyarországi okmányirodában. Amennyiben a gyermek ugyanis ideiglenes útlevéllel utazik haza Magyarországra, visszautazására már csak állandó magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány magyarországi kiállítása után van lehetőség. Amennyiben a gyermekkel ideiglenes útlevéllel utaznak Magyarországra, fel kell készülni arra, hogy külföldi lakóhelyükre a gyermekkel csak a gyermek magyarországi anyakönyvezése és magánútlevelének magyarországi kiállítása után kerülhet sor (ez 3-4 hónapot is igénybe vehet.) Magyarországon csak a magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában, valamint a gyermek személyi adat és lakcímnyilvántartásba vétele után állítják ki a gyermek útlevelét vagy személyazonosító igazolványát.

A fentiek alapján mindenképpen javasoljuk – hogy lehetőség szerint – szíveskedjenek megvárni gyermekük állandó (3 éves érvényességű) útlevelének kézhezvételét, amely útlevéllel vissza is tudnak térni külföldi lakóhelyükre, ideiglenes útlevelet csak kifejezetten rendkívüli esetben kérjenek gyermekük részére.

Az ideiglenes útlevél kiállításához ugyanazok a dokumentumok szükségesek, mint az újszülött magánútleveléhez.

Kérjük, hogy a fizetendő illetékről, díjról szíveskedjenek a díjtáblázatból tájékozódni.