A Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztálya a Márton Áron ösztöndíjprogram keretében ösztöndíjpályázatot hirdet hungarológiai, magyarságismereti és műfordító képzésre. 

Az ösztöndíjak célja:

  • Hungarológia képzés: Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása. 

Bővebben: https://balassischolarship.kormany.hu/leiras...

  • Magyarságismereti képzés: a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül. 

Bővebben: https://balassischolarship.kormany.hu/leiras...

  • Műfordító képzés: a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyar nyelvtudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.

Bővebben: https://balassischolarship.kormany.hu/leiras-mufordito..

A pályázati felhívások megtalálhatóak magyar és angol nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján: 

Pályázati határidő: 

  • Hungarológiai képzés - 2023. április 17.
  • Magyarságismereti képzés – 2023. április 19. 
  • Műfordító képzés – 2023. április 19.

Sok sikert kívánunk minden pályázónak!