A magyarországi digitalizációs folyamatok dinamizálásáért, az állami digitális szolgáltatások  stratégiai megalapozásáért, az állampolgárok és a vállalkozások körében a digitális kompetenciák fejlesztésének előmozdításáért felelős Digitális Jólét Program május 10. és 12. között önálló standon mutatkozik be Európa vezető oktatási szakvásárán, a Didacta 2021-en.

Az állampolgárok digitális készségszintjének javítását, gyermekeink online kockázatoktól való védelmét és a családok történeteinek megőrzését célzó három innovatív digitalizációs programmal ismerteti meg a kiállítás látogatóit Digitális Jólét Nonprofit Kft., amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a hazai edukációs platformok ernyőszervezete. 

 

DigKomp - Digitális készségek mindenkinek

A jelenlegi COVID-19 járvány erőteljesen rávilágított, hogy a digitalizáció mekkora versenyelőny a gazdaság és a társadalom működésében. A magyar állampolgárok digitális készségszintjének javítását célzó átfogó program az Európai Bizottság kutatóközpontja által létrehozott európai szintű DigComp 2.1 keretrendszerre épül. 

 

Digitális Gyermekvédelmi Program

A program megalkotói a kutatási eredményeken alapuló digitális gyermekvédelmi index segítségével tárják fel a valós tényeket a gyermekeket fenyegető online kockázatokról, különösen a cyberbullyingra, az online függőségre, az álhírekre, az adat- és információbiztonságra vonatkozóan. Az index mutatói  tartalmazzák a digitális gyermekvédelmi rendszer minőségére vonatkozó összes információt, a médiaműveltség szintjét, a digitális szülői magatartás jellemzőit. A Netmentor programban interaktív műhelyfoglalkozásokon oktatják a tizenéveseket az online média kockázataira, hogy hogyan tudják megvédeni magukat a veszélyektől, hogyan használják okosan az internetes platformokat. 

 

Kézai Simon Program a családok emlékeinek, történeteinek megmentéséért

A 13. században élt legjelentősebb magyar krónikaíróról, Kézai Simonról elnevezett digitalizációs program egy kulturális mozgalom, amelynek keretében a digitalizáció eszközeivel mindenki számára elérhetővé teszik nagyapáink rég elfeledett történeteit, nagyanyáink meséit, ahogyan Kézai tette ezt sok évvel ezelőtt nemzeti történelmünkkel és néphagyományainkkal. A program segítségével családok és intézmények birtokában lévő felbecsülhetetlen értékű dokumentumgyűjtemény válik megőrizhetővé, megoszthatóvá és újraélhetővé a fiatalabb generáció számára. A program lehetővé teszi digitális családtörténeti albumok létrehozását, a nemzeti kulturális örökségünkbe való beépítését.