Dr. Tempfli Imre atya, a Stuttgarti Magyar Egyházközség volt plébánosa a stuttgarti magyar diaszpóra összefogása, lelki gondozása, valamint a hazai és határon túli magyar katolikus közösségek megsegítésének koordinálása érdekében végzett munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült. A kitüntetést Dr. Izsák András főkonzul adta Dr. Áder János köztársasági elnök úr megbízásából 2021. május 20-án Magyarország Stuttgarti Főkonzulátusán.

Tempfli Imre atya neve nemcsak a stuttgarti magyar katolikus közösség számára cseng ismerősen. Az 1954-ben Kaplonyban született római katolikus pap és teológus hosszú utat tett meg, míg 2007-ben átvette a 15 részegyházközségből álló Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség vezetését. A számos publikáció, fordítás és könyv szerzőjeként is sokat idézett atya tudományos pályafutása Gyulafehérvár után a kilencvenes évek elején Rómába vezetett, ahol egyháztörténeti tanulmányokat folytatott, majd Budapesten teológiai doktori címet szerzett. 

Közösségszervező és áldozatos tevékenységét a magyar katolikus egyházközösségen kívül is széles körben számon tartják.

1994-től kezdve a németországi Kirche in Not/Ostpriesterhilfe nemzetközi katolikus segélyszervezet osztályvezetőjeként több kelet-európai és balkáni ország egyházának segélyezését szervezte. Stuttgartba érkezését követően 2011-ben a helyi magyar szervezetek összefogására megalapította a Stuttgarti Magyarok Szövetségét. A fellbachi Magyar Jótékonysági Bál társrendezőjeként nemcsak abban szerzett komoly érdemeket, hogy a bál immár közel fél évszázados múltra tekint vissza, hanem abban is, hogy mára Európa legnagyobb külföldi magyar jótékonysági báljává nőtte ki magát. 

Az egyén boldogulása nem képzelhető el a közösség nélkül, a közösség megtalálása különösen a diaszpórában élők számára fontos, amelynek összetartása ezért mindig is különös jelentőséggel bírt a számára. "Az elismeréssel nemcsak őt, hanem a közösség minden tagját jutalmazták” – hangsúlyozta a kitüntetés átvételekor Tempfli atya. 

Dr. Izsák András főkonzul méltató beszédében kiemelte a papi hivatás és a diplomáciai szolgálat kapcsolódási pontjaként a szűkebb és tágabb közösség összetartására való törekvést, illetve az ennek szolgálatába állított szükséges alázatot. A magyarság összefogása és összetartása olyan nemes cél, amely különösen a határainkon kívül jelent sokszor nem várt kihívást, azonban egyúttal annál nagyobb sikert, ha eredménnyel jár. Abban, hogy Stuttgartban és környékén ezt a célt siker koronázza, Tempfli Imre atya hitéleti és azon kívüli tevékenységének elévülhetetlen érdemei vannak.

Magyarország stuttgarti Főkonzulátusa ezúton is gratulál dr. Tempfli Imre atya kitüntetéséhez, és további jó egészséget kíván!