A baden-württembergi magyarság összefogása és támogatása érdekében a cserkészet terén, valamint a protestáns gyülekezetben több évtizeden keresztül végzett értékes és példamutató munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült Gémes Istvánné, szül. Réz Katalin. A kitüntetés átadására 2021. december 12-én került sor. 

A kitüntetést Dr. Izsák András, Magyarország stuttgarti főkonzulja nyújtotta át a Württembergi Magyar Protestáns gyülekezet templomában megtartott istentisztelet keretében.

Gémes Katalin 1932. május 26-án született Budapesten. A család 1945-ben Budapestről Ausztriába menekült, majd 1947-ben Brazíliában, Sao Paulo-ban telepedett le. Gémes Katalin Brazíliában a magyar cserkészmunka alapító tagja volt, később tisztje, majd egyik parancsnoka lett. Sao Pauloban ismerkedett meg későbbi férjével, Gémes Istvánnal, aki 1957-ben evangélikus lelkészként érkezett a brazil fővárosba, hogy az újonnan megalakult Ágostai Hitvallású Evangélikus Gyülekezet lelkésze legyen. A házaspár közös munkája révén virágzó gyülekezeti és ifjúsági munka bontakozott ki, és saját cserkészcsapat jött létre. 1968-ban három gyermekükkel Németországba költözött a házaspár, előbb Alsó-Szászországba, majd Stuttgartba (Bad Cannstatt). Gémes István a helyi német Lutherkirchengemeinde főállású, illetve a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet megbízott lelkésze lett, Gémes Katalin pedig bekapcsolódott az akkor frissen alakult 81. számú Dobó István Cserkészcsapat munkájába, ahol több mint 30 éven át a kiscserkészmunkát vezette. Magyar iskola hiányában a cserkészet keretében folyt az anyanyelv oktatása és a magyarsággal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. Gémes Katalin szervezőmunkájával jelentős szerepet játszott a cserkészet életében: ő szervezte a kiscserkésztanyázásokat, a kirándulásokat, hétvégi táborokat és ünnepeket. 1979-től bekapcsolódott a cserkészvezető-képzésbe is, nemcsak helyi, hanem nemzetközi szinten is, különösen támogatva az újonnan szerveződő magyar és felvidéki cserkészcsapatokat.

Gémes Katalin a cserkészmunka mellett aktívan részt vett a magyar gyülekezet életében is: gyülekezeti kirándulásokat, látogatásokat és ünnepségeket szervezett, ellátta a gyülekezet titkári és könyvelői teendőit. Segítségével készült el a magyar gyülekezet énekeskönyve, fiataloknak és vezetőknek szóló publikációk. Gémes Katalin a külföldön élő magyar közösségekért és gyülekezetért több mint 70 évig végzett aktív munkáját 2014-ben fejezte be, és vonult véglegesen nyugdíjba.