A Külgazdasági és Külügyminisztérium Külső Képzési Programokért Felelős Főosztálya az alábbi pályázatokat hirdette meg:

  • Hungarológiai képzés
  • Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés
  • Műfordító képzés

Az ösztöndíjak célja:

  • A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.
  • A magyarságismereti képzésben a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.
  • A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.

A pályázati felhívások magyar és angol nyelveken a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján találhatók:

Pályázati határidő:

  • Hungarológiai képzés - 2021. április 29.
  • Magyarságismereti képzés – 2021. május 05.
  • Műfordító képzés – 2021. május 05.