A Baden-Württembergi Konzuli Magyar Iskola

A Baden-Württembergi Konzuli Magyar Iskola 2015 szeptemberében kezdte meg működését a Stuttgarti Magyar Főkonzulátus újranyitása után, dr. Berényi János főkonzul közbenjárásával.

Már az első tanévben több mint 100 diákot sikerült az új iskola számára megnyerni, akik addig egyáltalán nem vagy nem egységes tanrend mentén, nem szervezett keretek között foglalkoztak a magyar nyelvvel. Az iskola indulásához komoly segítséget jelentett továbbá, hogy mind a baden-württembergi kormány kulturális minisztériuma, mind a hazai nemzetpolitikai államtitkárság is felismerte az iskola fontosságát, és a Bethlen Gábor Alap révén jelentős támogatásban részesítette.

A nagy népszerűségnek köszönhetően a 2017/18-as tanévben már több mint háromszáz gyermek vett részt rendszeresen az itt szervezett anyanyelvi oktatásban.

Az iskola célja, hogy

 • a tanulók az iskolából kikerülve helyesen tudjanak magyarul írni és olvasni,
 • az általános műveltséget magyar nyelven is elsajátítsák,
 • megszeressék a magyar hagyományokat, kultúrát, és
 • megőrizzék magyar identitásukat.

Emellett, amennyiben szeretnének magyar nyelvvizsgát tenni, az iskola erre is felkészíti őket.

 

Helyszínek

Az iskola jelenleg nyolc városban működik:

 • Stuttgartban,
 • Ludwigsburgban,
 • Wellendingenben,
 • Tübingenben,
 • Renningenben,
 • Heidenheimban,
 • Radolfzell am Bodenseeben
 • Baden-Badenben és
 • Ulmban.

Néhány helyszínen a szülők kérésére már az óvódás korú testvérek számára is biztosít nyelvi nevelést.

 

Tanterv

A KMI szervezésében a kötelezően látogatott német iskola mellett havi két alkalommal, évente összesen 60 tanórán vehetnek részt a diákok, ahol a magyar állam által jóváhagyott tanterv alapján, szakképzett magyar pedagógusoktól tanulnak. A tanórák megszervezésének további feltétele, hogy az osztálylétszám legalább 12 fő legyen.  

A felkészülést magyarországi tankönyvek és kifejezetten a külföldön élő, magyar származású gyermekek számára kidolgozott magas színvonalú, színes, szórakoztató kiadványok segítik. Egy-egy témakörön belül több műveltségi terület ismereteit dolgozzák fel az órákon. Ezen kívül zene, tánc és népi játékok teszik színessé a tanulást.

 

Osztályok és vizsga

A KMI nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél kedvezőbb körülményeket biztosítson a tanulók fejlődéséhez. Annak érdekében, hogy mindenki a saját képességeinek megfelelő oktatást kapjon, a diákokat koruknak és nyelvtudásuknak megfelelő szintű, kis létszámú csoportokba osztják be, és osztályon belül is kiemelt figyelmet fordítanak a differenciálásra.

A tanulóknak lehetőségük van vizsgázni, amiről hitelesített bizonyítványt kapnak.

Az osztályfőnökök által kiállított és Magyarország Stuttgarti Főkonzulátusa által hitelesített év végi zárójegyet – kérésre – a német állami iskolák a saját bizonyítványukban is feltüntetik. 

 

Magyar Tanárok Képzési és Nevelési Egyesülete

A szervezési és pedagógiai feladatok ellátását 2016 óta a kifejezetten erre a célra létrehozott, Stuttgartban bejegyzett Magyar Tanárok Képzési és Nevelési Egyesülete segíti, amelynek vezetője Eberling Tímea, aki nagy hozzáértéssel és elkötelezetten szervezi az iskola mindennapi életét, és fogja össze a pedagógusok munkáját.

Az Egyesület továbbképzésekkel és taneszközökkel is támogatja a tanárokat a két államtól biztosított pénzügyi forrásoknak köszönhetően.

 

Tanórán kívüli tevékenységek

A Magyar Tanárok Képzési és Nevelési Egyesülete az iskolai tanítás mellett tanórán kívüli tevékenységeket is szervez a tanulók számára, Ludwigsburgban színjátszó csoportot és természetbúvár szakkört működtet, Heidenheimban pedig népi zenés-mozgásos foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek. 

Minden évben helyszínenként más-más tartalommal tematikus kirándulást szervez a tanulóknak.

Az egyesület tervei között szerepel, hogy több olyan közösségformáló rendezvényt szervezzen a családok számára, amely erősíti bennük a magyarsághoz való tartozás érzését, és hozzájárul ahhoz, hogy a hagyományokat megőrizzék. Szeretné továbbá más országok magyar iskoláival is felvenni a kapcsolatot, hogy a diákok egyre szélesebb baráti körben gyakorolhassák a magyar nyelvet.

 

Tandíj és elérhetőségek

A baden-württembergi és a magyar államtól alapvetően tankönyvekre, demonstrációs eszközökre és szükség szerint iskolai helyiség bérlésére fordítható pénzügyi támogatás mellett a szülők az oktatásért hozzájárulást fizetnek tandíj formájában. A tandíj egy tanévre fejenként 150 euró.

Testvérek számára kedvezmény, szociálisan indokolt esetben részletfizetés és további tandíjkedvezmény is kérvényezhető.

Online beiratkozás 

Jelentkezés pedagógusként 

Egyéb információk 

Facebook oldal: facebook.com/baden-württembergi Konzuli Magyar Iskola

További információk a Kőrősi Csoma Sándor Programról