Aláírás hitelesítése aláírásonként

Unterschriftsbeglaubigung (pro Unterschrift)

30,00 €

Állampolgársági bizonyítvány

Staatsbürgerschaftsurkunde

50,00 €

Általános konzuli díj

allgemeine konsularische Gebühr

25,00 €

Anyakönyvi kivonat kiállítása 

Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunde 

10,00 €

Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Erklärung über die Vaterschaftsanerkennung

35,00 €

Apostille (miniszteri felülhitelesítés)

Beschaffung einer Apostille (Überbeglaubigung von Urkunden)

60,00 €

Bemutatott fordítás hitelesítése idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként)

Beglaubigung von vorgelegten Übersetzungen, Deutsch ins Ungarisch (pro Seite)

20,00 €

Bemutatott fordítás hitelesítése magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként)

Beglaubigung von vorgelegten Übersetzungen, Ungarisch ins Deutsch (pro Seite)

30,00 €

Bemutatott másolat hitelesítése (az 1. és minden megkezdett 6.oldal után)

Beglaubigung von vorgelegten Kopien (pro 1. und nach jeder 6. Seite)

15,00 €

Cégjegyzés valódiságának tanúsítványa példányonként

Bescheinigung über die Echtheit einer Unternehmenseintragung im Handelsregister, 
pro Exemplar

40,00 €

Családi állapot igazolása

(A házasságkötési tanúsítvány jogintézménye 2013. március 1-jén megszűnt!)

Ausstellung einer Familienstandsbescheinigung

(Hinweis: Das Ehefähigkeitszeugnis wurde im ungarischen Recht am
1. März 2013 abgeschafft.)

30,00 €

Egyéb hatósági bizonyítvány, igazolás kiállítása

Ausstellung sonstiger amtlicher Bescheinigungen

35,00 €

Egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiállítása Magyarországon élő külföldinek

Ausstellung eines Ersatz-Reisedokumentes zwecks einmaliger Einreise nach Ungarn für
ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Ungarn

30,00 €

Erkölcsi bizonyítvány beszerzése

Beschaffung eines amtlichen Führungszeugnisses

40,00 €

Haláleset hazai anyakönyvezése

Beurkundung eines Sterbefalles

0,00 €

Halottszállítási engedély

Ausstellung einer Genehmigung für den Leichentransport

35,00 €

Hatósági kölcsönszerződés (hazatérési kölcsön)

Amtlicher Darlehensvertrag (Darlehen für die Rückreisekosten nach Ungarn)

30,00 €

Házasság hazai anyakönyvezése

Beurkundung der Eheschließung

0,00 €

Házassági névviselési forma módosítása (anyakönyvi kivonat nélkül)

Änderung der Ehenamensform ohne neue Heiratsurkunde

0,00 €

Házasságkötési szándék bejelentése

Absichtserklärung zur Eheschließung

35,00 €

Hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)

Erstellung von beglaubigten Kopien (pro 1. und nach jeder 6. Seite)

20,00 €

Ideiglenes magánútlevél magyar állampolgároknak

Vorläufiger Reisepass für ungarische Staatsbürger

30,00 €

Külföldi cím változásának bejelentése

Anmeldung der Änderung der ausländischen Wohnadresse

0,00 €

Külföldön élőként személyi és lakcímnyilvántartásba való felvétel
az ügyfél kérelmére

Aufnahme der ausländischen Wohnadresse ins zentrale Personendaten
und Wohnadressen Register (auf Wunsch des Kunden)

10,00 €

Külföldön történt letelepedés bejelentése

Mitteilung über die Niederlassung im Ausland

0,00 €

Lakcímkártya csere (ha a személyes adatok megváltoztak)

Ausstellung einer neuen Wohnadressenkarte bei
Änderung der persönlichen Daten

0,00 €

Lakcímkártya pótlása (ha az elveszett vagy megrongálódott, illetve ellopták)

Ausstellung einer neuen Wohnadressenkarte bei Verlust,
Beschädigung oder Diebstahl der alten Karte

0,00 €

Magánútlevél 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül, életkorra tekintet nélkül)

Reisepass mit einjähriger Gültigkeit (unabhängig vom Alter ohne
Fingerabdruckerfassung)

48,00 €

Magánútlevél 18 és 70 év közötti kérelmezőnek 10 éves érvényességgel,
ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott

Reisepass mit zehnjähriger Gültigkeit für Personen zwischen 18 und 70 Jahren
bei Verlust oder Beschädigung des bisherigen gültigen Reisepasses

130,00 €

Magánútlevél 18 és 70 év közötti kérelmezőnek 5 éves érvényességgel

Reisepass mit fünfjähriger Gültigkeit für Personen zwischen 18 und 70 Jahren

64,00 €

Magánútlevél 18 és 70 év közötti kérelmezőnek 5 éves érvényességgel,
ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott

Reisepass mit fünfjähriger Gültigkeit für Personen zwischen 18 und 70 Jahren
bei Verlust oder Beschädigung des bisherigen gültigen Reisepasses

88,00 €

Magánútlevél 18 és 70 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel

Reisepass mit zehnjähriger Gültigkeit für Personen zwischen 18 und 70 Jahren

85,00 €

Magánútlevél 18 év alatt (két kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)

Reisepass unter 18 Jahren bei zwei Minderjährigen im Haushalt des
gesetzlichen Vertreters

44,00 €

Magánútlevél 18 év alatt és 70 év felett

Reisepass für Kinder unter 18 und Erwachsene über 70 Jahren

48,00 €

Magánútlevél 18 év alatt és 70 felett, ha a kérelmező korábbi
útlevele elveszett, megrongálódott

Reisepass für Kinder unter 18 und Erwachsene über 70 Jahren bei
Verlust oder Beschädigung des bisherigen gültigen Reisepasses

56,00 €

Magánútlevél 18 év alatt, (három vagy több kiskorú gyermeket
nevelő törvényes képviselő esetén)

Reisepass für Kinder unter 18 Jahren bei drei oder mehr
Minderjährigen im Haushalt des gesetzlichen Vertreters

42,00 €

Második magánútlevél 18 és 70 év közötti kérelmezőnek,
legfeljebb 2 éves érvényességgel

Zweiter Reisepass mit max. zweijähriger Gültigkeit für
Personen zwischen 18 und 70 Jahren

88,00 €

Második magánútlevél 18 év alatt, valamint 70 év felett,
legfeljebb 2 éves érvényességgel

Zweiter Reisepass mit max. zweijähriger Gültigkeit für
Kinder unter 18 und Erwachsene über 70 Jahren

56,00 €

Második magánútlevél különös méltánylást érdemlő
esetben 1 éves érvényességgel életkorra tekintet nélkül

Zweiter Reisepass mit einjähriger Gültigkeit bei Vorliegen
besonders berücksichtigungswürdiger Gründe unabhängig vom Alter

56,00 €

Megözvegyülés hazai anyakönyvezése (új anyakönyvi kivonattal)

Beurkundung des Sterbefalles des Ehegatten (Beurkundung der
Verwitwung mit neuer Eheurkunde)

0,00 €

Névváltoztatás (születési név változtatása első alkalommal
új anyakönyvi kivonat nélkül)

Änderung des Geburtsnamens ohne neue Geburtsurkunde
(Erstantrag)

72,00 €

Névváltoztatás (születési név változtatása első alkalommal
új anyakönyvi kivonattal)

Änderung des Geburtsnamens mit neuer Geburtsurkunde (Erstantrag)

72,00 €

Névváltoztatás (születési név ismételt változtatása) anyakönyvi kivonattal

Änderung des Geburtsnamens (ERNEUTER Antrag) mit 
neuer Geburtsurkunde

200,00 €

Névváltoztatás (születési név ismételt változtatása) anyakönyvi kivonat nélkül

Änderung des Geburtsnamens (ERNEUTER Antrag!)
ohne neue Geburtsurkunde

200,00 €

Okiratmásolat beszerzése (névváltoztatási, állampolgársági, honosítási)

Beschaffung einer beglaubigten Abschrift von einer Urkunde
( z.B. Namensänderungs-, Staatsbürgerschafts- oder Einbürgerungsurkunde)

50,00 €

Postai díj (Németországon belül)

Postgebühr (innerhalb Deuschlands)

10,00 €

Személyazonosító igazolvány igénylése

Personalausweis

0,00 €

Születés hazai anyakönyvezése

Beurkundung der Geburt

0,00 €

Válás hazai anyakönyvezése (új anyakönyvi kivonat nélkül)

Beurkundung der Scheidung ohne neue Eheurkunde

10,00 €

Válás hazai anyakönyvezése (új anyakönyvi kivonattal)

Beurkundung der Scheidung mit neuer Eheurkunde

16,00 €