Tájékoztató személyazonosító igazolvány igényléséről

Magyarország külképviseletein, így a Stuttgarti Főkonzulátuson lehetőség nyílik az új típusú, tároló elemet is tartalmazó személyi igazolvány igénylésére. Az új funkciókról az eszemelyi.hu linkre kattintva tájékozódhat.

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be.

A külképviseleten tehát nem adhatják be kérelmüket más olyan személyi körbe tartozó kérelmezők (pl. bevándorolt, letelepedett), akik egyébként a magyar jogszabályok szerint személyazonosító igazolványra jogosultak

Ideiglenes személyazonosító igazolványt a külképviseleten nem lehet kérelmezni!

 

A kérelem benyújtása

A külképviseleten a kérelmet kizárólag személyesen lehet beadni (meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség!).

A személyazonosító igazolvány igényléséhez időpont-egyeztetés szükséges, amelyhez, kérjük, használja az online időpontfoglalót. (Egy gyermek személyazonosító igazolványnának ügyintézéséhez egy db foglalást szükséges rögzíteni, a kísérő szülőket nem kell beleszámítani)

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy főszabály szerint érvényes személyazonosító igazolvány cseréjét a polgár akkor kezdeményezheti, ha az okmány érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra. Ez alól többek között kivételt képez, ha az adataiban változás következett be, az okmány gyártáshibás, a tároló elem nem vagy hibásan tartalmazza adatait, a tárolóelem nem működik, vagy az okmány 2016. január 1-et megelőző kiállítású.

Bővebb információt az eszemelyi.hu oldal Gyakran ismételt kérdések menüpontjában talál. 

Az új típusú okmány igényléséhez nem kell megvárni a régi típusú személyazonosító igazolvány érvényességének lejáratát.

A kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • érvényes vagy lejárt magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél;
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

Bármelyik okmány hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelem átvétele során a hazai hatóságokkal adategyeztetés válik szükségessé, az a személyi igazolvány kiállításának határidejét meghosszabbíthatja, illetve további kapcsolódó eljárások megindítását generálhatja.

Anyakönyvezéssel egyidejűleg személyazonosító igazolvány iránti kérelem nem nyújtható be.  Külföldön született gyermek részére személyazonosító igazolványt csak a születésének magyarországi anyakönyvezését és a lakcímkártya kézhezvételét követően lehet  igényelni.

 

Kiskorúakra vonatkozó külön szabályok a kérelem benyújtásakor:

Figyelem! 2021 augusztusától a 6. életévét betöltött kiskorúakra is vonatkozik a személyes megjelenési kötelezettség, egyúttal a 6. élétévüket betöltött gyermekeknek ujjnyomatot is szükséges szolgáltatniuk.

Kérjük, a 14 év alatti gyermek személyazonosító igazolványának igényléséhez az alábbi dokumentumokat hozza magával:

 • A gyermek lejárt vagy rövidesen lejáró személyazonosító igazolványa és – amennyiben van – útlevele.
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 • Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell. Ilyenkor a szülői felügyeletet gyakorló szülő személyes jelenléte szükséges. (Kérjük, szíveskedjék magával hozni saját érvényes útlevelét/személyi igazolványát is.)
 • Amennyiben a szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, a szülők hozzák magukkal a személyi igazolványukat/útlevelüket), vagy szükséges a távollevő szülő nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyi igazolvány kiadásához. Ilyen nyilatkozat tehető a külképviseleten, közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt.
 • 1 db színes igazolványkép: Kérjük, ne házilag készített fényképet hozzanak, mert azok nem felelnek meg a követelményeknek; (EU szabvány – 3,5 × 4,5 cm – igazolványkép szükséges az útlevélhez).
 • Egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett gyermekek: az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat.

14 év alatti kiskorú esetén mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához. Ha csak az egyik szülő jelenik meg, a másik szülő közjegyző előtt tett nyilatkozata, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása szükséges. (→ Szülői hozzájáruló nyilatkozat: letölthető iratminta)

14–18 év közötti kiskorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

 

Társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel rögzítése

Amennyiben a kérelmező rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel, azok a személyazonosító igazolvány adattároló elemén rögzítésre kerülnek.

 

Vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése

A kérelmező rendelkezhet a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítéséről is (két telefonszám rögzítésére van lehetőség). A kérelmező szintén kezdeményezheti a főkonzulátuson a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának cseréjét vagy törlését.

 

Elektronikus aláírás

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Főkonzulátuson kérelmezett személyazonosító igazolványhoz kapcsolt elektronikus aláírás (e-aláírás) funkció igénylésére nincs mód. Az elektronikus aláírás-funkció a már meglévő okmányhoz nem igényelhető utólag, ezért az ilyen személyazonosító igazolványt magyarországi okmányirodai ügyfélszolgálaton kell kérelmezni.

 

 A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje

A személyazonosító igazolvány 2017. január 1-jétől az alábbi érvényességi idővel kerül kiállításra:

 • ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam (például ha a kiállítás napja 2018. május 20. és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor a személyazonosító igazolvány 2021. április 5-ig lesz érvényes, kivéve, ha a kérelmező 2021. április 5-e előtt betölti a 12. életévét. Például ha 2020. április 5-én már 12 éves, akkor a személyazonosító igazolvány 2020. április 5-ig lesz érvényes.);
 • ha a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;
 • ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

A 70. életévet betöltött jogosult – abban az esetben, ha az ujjnyomat adása sikeres volt, és a kérelmező nem letelepedett, oltalmazott jogállású személy vagy menekült – kérheti, hogy a részére a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. 

 

Mennyi idő alatt készül el az új igazolvány?

A stuttgarti főkonzulátuson benyújtott Eszig ügyintézési ideje körülbelül 6–8 hét.

 

A kiállított személyazonosító igazolvány átvétele

Az elkészült Eszig okmányt a Főkonzulátus postán juttatja el az igénylőnek.

 A régi személyazonosító igazolványt az új személyazonosító igazolvány kézbesítése előtt be kell vonni. 

 

Az eljárás illetéke és díja

A személyazonosító igazolvány illeték- és díjmentes.

 

További hasznos információk érdekében javasoljuk az alábbi honlap megtekintését:

https://eszemelyi.hu/