Magánútlevél igénylése

Gyakorlati tanácsok, sürgősségi eljárás, fontos tudnivalók, információk:

Új magyar útlevél iránti igényt a hazai kormányablakokban célszerű benyújtani, ha akár az útlevelük, akár a személyi igazolványuk érvényességi ideje alatt magyarországi utazást terveznek. Így az útlevél gyorsabban, és konzuli közreműködési díj megfizetése nélkül készül el. Ajánlatos az illetékes kormányablaknál előzetesen időpontot foglalni telefonon vagy interneten. A magyarországi lakóhelyéhez legközelebb fekvő kormányablak elérhetőségét ide kattintva találja.

Amennyiben Magyarországon nyújtja be a kérelmet, akkor a hatályos jogszabályok értelmében soron kívüli útlevél kiállítás kérelmezésére van lehetőség minden járási hivatalban. Ebben az esetben az új okmány 7 napon belül elkészül. Sürgősségi, valamint azonnali útlevél kiállítás a budapesti Központi Okmányirodában kérelmezhető. Az előbbi esetében 3 napon belül várható az új okmány, míg az azonnali útlevél kiállításánál 24 órán belül számolhatunk azzal.

 2013. január 1. óta az elkészült útlevél meghatalmazott útján is átvehető a magyarországi okmányirodában.

Lehetőség van arra is, hogy a Magyarországon igényelt útlevelet ne magyarországi lakcímre, hanem az Ön által meghatározott magyar külképviseletre kézbesítsék. Kérjük, hogy az igénylés tényéről külképviseletünket is értesítse – telefonon, e-mailben vagy postán. Felhívjuk a figyelmet, hogy külföldön a magyarországi illeték megfizetésén túl a külképviselet számára 40 Euro konzuli közreműködési díjat kell fizetni.

Kérjük, amennyiben Ön házasságot kötött vagy elvált, és ezért más nevet visel, mint ami az eddigi érvényes útlevelében/személyi igazolványában/honosítási okiratában szerepel, akkor szíveskedjék magával hozni a magyar házassági anyakönyvi kivonatát vagy a válási ítéletét. Amennyiben válását/házasságát még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor ezt előbb meg kell tenni ahhoz (házasság vagy válás anyakönyvezéséhez a honlapunkon keresztül tud időpontot foglalni), hogy az új útlevelét már az új nevére állíthassuk ki. 2016. január 1-jét követően megkötött házasság esetén a magyar állampolgár nevének a házasságkötéssel történt változásakor az útlevél cseréje illetékmentes, csak a konzuli díjat kell megfizetni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden magyar állampolgár kötelessége, hogy Magyarországon anyakönyveztesse a házasságát, válását, gyermeke születését, stb. Az anyakönyvezésről itt olvashat bővebben.

Amennyiben az útlevél lejárt, mindenképpen hozza magával a születési és a házassági anyakönyvi kivonatát.

Ha a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes vagy kevesebb mint egy éve lejárt útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben nem szerepel aktív magyar állampolgárként, akkor hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevéleljárás ideje körülbelül 6-8 hónap lehet.

Tekintve, hogy az állampolgársági vizsgálat lefolytatásához több kérdésre kell válaszolni, ezért kérjük, töltse le a nyomtatványt erről a linkről (állampolgársági vizsgálat nyomtatvány), és a kitöltött kérelemmel – időpontfoglalást követően –  fáradjon be a külképviseletre. Útlevél- és állampolgárság-vizsgálatra a honlapunkon keresztül foglalhat időpontot. Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzulátus döntése. Az útlevél, illetve személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.

Az ideiglenes útlevél igényléséről lásd külön tájékoztatónkat.

 

12 év feletti kérelmezők

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani a külképviseleteken ügyfélfogadási időben.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük

Az útlevél körülbelül 4-6 hét alatt készül el, sürgősségi eljárásra csak Magyarországon van lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor.

Az útlevelet 18 év felett 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni.

Kérjük, hogy a díjakra, illetékekre vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is.

Kérjük, az útlevél igénylésekor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

  • magyar állampolgárság igazolására érvényes személyi igazolvány, útlevél, honosítási okirat, kevesebb mint 3 éve kiállított állampolgársági bizonyítvány vagy kevesebb mint 1 éve lejárt magyar útlevél vagy személyi igazolvány (ezek közül legalább egy szükséges!);
  • magyar lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
  • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll);
  • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők esetében útlevelük igénylésekor a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat;
  • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről
  • kiskorúak esetében magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben;
  • kiskorúak esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők közokiratba foglalt írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhatósági határozat, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozat kizárólag írásban, közjegyző, konzul vagy gyámhatóság, útlevélhatóság (okmányiroda), illetve az itt elérhető meghatalmazás esetében két tanú aláírása által hitelesítve érvényes.