A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGSZERZÉSE – HONOSÍTÁS

A honosításról, honosítási eljárásról a magyarország.hu hivatalos honlapon talál részletes tájékoztatást. A kérelmek online előkészítése a konzinfo oldalán is lehetséges. 

I. Eljárás

1. Kérjük, olvassa el a kormányhivatal tájékoztató oldalának vonatkozó részét (ld. fenti link).

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem benyújtásakor a nyelvtudást nem kell nyelvvizsgával igazolni, a magyar nyelven történő kommunikáció az elvárás; a kommunikációnak kétoldalúnak kell lennie, azaz mind a megértésnek, mind a kifejezőképességnek középszinten kell állnia. A magyar nyelvtudás vizsgálatánál nem probléma a nem magyar irodalmi nyelven, tájszólásban, esetleg törve történő kommunikáció.

Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.

Amennyiben az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggésben információra van szüksége, úgy forduljon bizalommal az illetékes külképviselethez, a kormányhivatalhoz, ahol hiteles felvilágosítást adnak az Ön részére.

2. Ezt követően töltse ki a szükséges nyomtatványokat, melyeket az alábbi oldalra kattintva tötlthet le. A nyomtatvány magában foglalja egy darab kézzel írott önéletrajz megírását, illetve az esetleges névváltoztatásra vonatkozó kérelmet is.

3. Nem magyar nyelvű okiratokat hiteles magyar fordítással kell ellátni.
– Angol, illetve német nyelvű okiratról a Főkonzulátus is tud hiteles fordítást készíteni. Amennyiben elkészült már az okirat angol vagy német nyelvű fordítása, ez esetben a kérelmező által hozott fordítást a képviseleten hitelesíteni tudjuk. 

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 Rendelete alapján 2019. február 16. napja óta hiteles fordításként fogadjuk el az EU tagországaiban hiteles fordítói joggal rendelkező személyek által készített hiteles fordításokat is. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a rendelkezésünkre álló információk alapján az Európai Unió más országaiban a hiteles fordítók nem minden esetben rendelkeznek hiteles másolat készítési joggal, így ezen jogosultság hiányában a hiteles fordító által a külföldi okiratról készített másolat, csak sima másolatnak minősül, mely a honosítási eljáráshoz nem megfelelő.

– Magyarország területén az OFFI készíthet hiteles fordításokat (honlapjuk: www.offi.hu)

4. Saját születési és házassági (adott esetben válási) okiratai eredeti példányát nyújtsa be. Ezek Magyarországon maradnak, így amennyiben visszakéri az iratokat, 20 EUR befizetése ellenében hiteles másolatokat készítünk azokról.

II. Időpontfoglalás

Ha előkészítette kérelmét, kérjük, foglaljon időpontot az illetékes konzuli képviselet Időpontfoglalási rendszerében, mivel a kérelmet csak személyesen lehet benyújtani.

A németországi külképviseletek illetékességi megoszlását a Tájékoztató az ügyfélfogadásról című menüpontban találja.